Berk Şemsioğlu / NORDHUG - SULPHUR - Çanta
YTÜ Davutpaşa Kampüs