Ilgım Özergun / NORDHUG - BRICK - Çanta
Rize Kalesi'nde