ibrahim arslantürk / SHUTTERISM - Tişört
hayatı kaftlıyoruz