KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIYLA AYDINLATMA METNİ:

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kaft Tasarım Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartların dayanarak, KVKK’nın 4’üncü maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kaft Tasarım Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlülüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmektir.

Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini; iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla internet sitemizin “Ekibe Katıl” kısmı aracılığıyla ilgili kişilerin kişisel verileri, açık rızaları ile toplanmaktadır.